Texelse Bierbrouwerij

Categorie: Bierbrouwerij
Groep : Onafhankelijk
Opgericht: 1994
Jaarproduktie: 3500 hl.
Schilderweg 214
1792 CK Oudeschild
Provincie: Noord-Holland
KvK-nummer: 37112526
Telefoon: 0222-320325
Fax: 0222-316463
Eigenaar/directeur: M. Diks, M. van der Loeff en S. Brackel
URL: http://www.texels.nl
@mail: info@texels.nl
Openingstijden: di.-za.: 13.30-18 uur. Rondl.14 en 15 uur (za.ook om 16 uur)
Brouwerijfoto's van deze brouwerij
Etiketten van deze brouwerij

Over de brouwerij

1994 - 1998: TESSELSE BIERBROUWERIJ
De eerste brouwmeester van de brouwerij, die toen nog de Tesselse Bierbrouwerij heette, was metselaar Harry Bonne. Harry hield zich sinds 1985 bezig met thuisbrouwen toen hij in 1994, samen met vrienden en bekenden, een eigen brouwerij oprichtte.
In 1992 verhuisde Maurice Diks (1940) van Woubrugge, waar hij slager was, naar Texel. Hij kocht er de leegstaande kaas- en melkfabriek 'De Eendracht' en begon er een conservenbedrijf als ambachtelijk slager. Zeven jaar lang verwerkte hij er limousinekoeien, scharrelvarkens en Texels lamsvlees. Omdat hij ruimte over had, verhuurde hij een deel van het kolossale pand aan startende ondernemers. In 1994 meldde Harry Bonne zich. De brouwerij werd gesitueerd in een gedeelte van de voormalige zuivelfabriek 'De Eendracht' en gaf tevens onderdak aan een proeflokaal. Diks sponsorde het initiatief door een lage huur te berekenen. De brouwerij werd ingericht met apparatuur die afkomstig was uit de zuivelindustrie en bestond uit een kleine roestvrijstalen brouwketel en twee tanks (één voor de gisting en één voor de klaring). Op 25 juni 1994 werd de brouwerij op feestelijke wijze geopend en met succes: iedere Texelaar wilde het bier van eigen bodem wel eens uit proberen in het proeflokaal en, later, aan de bar. De Skuumkoppe werd een begrip op Texel.
Begin 1999 bleek dat Harry Bonne en zijn vrouw Corry de brouwerij in de toenmalige opzet niet rendabel kon maken. Er moest flink uitgebreid worden of terug worden gekeerd naar het brouwen in de hobbysfeer. Gezien de huurverhoging zou deze hobby op de bestaande lokatie te duur worden. Een grootschalige uitbreiding genoot niet de voorkeur, mede gezien het feit dat Harry en Corry tevens eigenaar waren van een metselbedrijf. Het sluiten van de brouwerij was voor de hand liggend. Een koper van de ketels was gauw gevonden, doch het was de wens van Harry en Corry de brouwerij voor Texel te behouden. Het hoofdstuk van de Tesselse Bierbrouwerij werd gesloten tegen het einde van 1998.

1999 - heden: TEXELSE BIERBROUWERIJ
Een nieuwe eigenaar werd gezocht en gevonden in de persoon van de geboren Groninger Jaap van der Weide (1961), voormalig verkoopdirecteur in de telecomsector van Siemens en afkomstig uit de wereld van de informatica. In mei 1999 nam hij de leiding van de brouwerij over en liet er geen gras over groeien: hij blies de brouwerij professioneel nieuw leven in. Feitelijk is er sprake van een compleet "nieuwe" brouwerij hoewel de lokatie van de brouwerij dezelfde is gebleven en de naam van de brouwerij slechts een kleine verandering heeft ondergaan. Van der Weide besloot de "x" toch weer in de naam terug te brengen vanwege de "export naar het continent". Er werden nieuwe recepturen bedacht en dit leidde tot volmoutige bieren. Zijn zesjarig verblijf in München is mede de achterliggende reden om te gaan brouwen volgens het Duitse "Reinheitsgebot" van 1516. Met een nieuw brouwteam maakte de brouwerij in 1999 een nieuwe start. Maurice Diks verkocht een deel van zijn bedrijf aan een concurrent en werd bedrijfsleider. Er werd aanvankelijk gebrouwen met brouwinstallatie met een brouwcapaciteit van 10 hectoliter.
Op vrijdag 16 april 1999 werd het eerste brouwsel gebrouwen en was ook het proeflokaal weer geopend. Op 1 mei 1999 werd de brouwerij met nieuw élan geopend en was de herstart een feit. Met ingang van deze datum werd ook de naam gewijzigd van de Tesselse Bierbrouwerij naar de Texelse Bierbrouwerij. Om de herkenbaarheid op fles te vergroten werden nieuwe etiketten ontwikkeld. Het eiland en de vuurtoren stonden hier centraal.
Aangezien de nieuwe eigenaar de roerstok niet zelf kon en wilde hanteren werd Nico Derks (eerder werkzaam bij Stadsbrouwerij Sint Martinus in Groningen en Stadskasteel Oudaen in Utrecht) naar Texel gehaald. Nico Derks werd gesteund door Tom Noij. Tom was afkomstig van de Boxtelse MAS en kon bogen op een half jaar ervaring bij de Maasland Brouwerij in Oss. Jaap van der Weide beperkte zich tot de financiën en de marketing van de brouwerij. In de loop van 1999 kreeg Nico Derks hulp van Joscha Schoots, die tot die tijd werkzaam was bij de Stadskasteel Oudaen in Utrecht.
De smaakvolle bieren werden gebrouwen met behulp van het door de duinen gezuiverde water. De ambachtelijke brouwwijze en de hoge vergistingsmethode geeft het Texels speciaalbier haar unieke smaak.
In 1999 werd er 400 hectoliter gebrouwen.
De samenwerking die de Texelse Bierbrouwerij in 1999 onder andere is aangegaan met de verkooporganisatie AB&C Global Beer en de B.S.B. in Raamsdonkveer leidde ertoe dat vanaf 2000 Texels bier van Groningen tot Maastricht en van Den Helder tot Middelburg werd verkocht in café's en slijterijen. AB&C Global Beer is de verkooporganisatie die bestaat uit Astein en Bier & Co en een aantal kleinere bierbrouwerijen in Nederland, België en Duitsland. Ongeveer vijftien groothandels in heel Nederland verzorgen de distributie. In 2000 werd een enorm brouwhuis met twee roodkoperen ketels van vierduizend liter naar het eiland verscheept. Tevens werden in 2000 drie nieuwe 10 hectoliter tanks in gebruik genomen, waarmee de productiecapaciteit steeg naar 25 hectoliter per week.
In de loop van 2000 trok Joscha Schoots zich terug uit de brouwerij. Door de capaciteitsuitbreiding vond hij zijn nieuwe rol in de bottelhal niet meer uitdagend. Hij vond op het eiland een baan als sportinstructeur. Er werden twee nieuwe medewerkers aangetrokken: Maurice Diks en Wiebe de Boer. Maurice Diks, woonachtig op Texel, hield zich onder andere bezig met de logistiek en het proeflokaal en is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding. Wiebe zwaait de scepter in de bottelhal en het proeflokaal.
In 2000 werd er meer dan 1.000 hectoliter gebrouwen. Om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen vergrootte de Texelse Bierbrouwerij eind 2000 haar werkruimtes van 200 m2 naar 1400 m2. Er werd een nieuwe bottellijn aan de voorkant van de voormalige melkfabriek geplaatst. Vanaf januari 2001 werden hier de 30 cl. en 75 cl. flessen en kruiken afgevuld, gekroonkurkt en geëtiketteerd. De capaciteit van de bottellijn bedraagt maximaal 5.000 flessen per uur. Om de groei van de brouwerij het hoofd te bieden werd er in september 2001 een nieuw koperen brouwhuis geinstalleerd met een brouwcapaciteit van 40 hectoliter in gebruik genomen. Per keer werd er 20 hectoliter gebrouwen. In 2001 werkten er zes personen full-time bij de brouwerij en werd er wederom 1.000 hectoliter bier gebrouwen.
Harrie J. Vermeer trad op 1 februari 2002 in dienst als brouwmeester als vervanger van de vertrekkende Nico Derks die op Texel een ambachtencentrum begon. Harrie Vermeer was eerder werkzaam bij Bierbrouwerij De Koningshoeven in Tilburg en kon op het moment van in dienst treding bogen op een ervaring van meer dan 20 jaar.
Per 1 januari 2002 trad M. Middelbos in dienst als Account Manager. Middelbos had toen meer dan vijf jaar verkoopervaring in de speciaalbiermarkt. Hij richtte zich, naast AB&C Global Beer manager P. Beuzenberg, specifiek op de verkoop van de Texelse speciaalbieren in Noord-, West- en Midden-Nederland. In 2002 hoopte de brouwerij uit te komen op 2.000 à 2.500 hectoliter en waren er zeven medewerkers in dienst, waaronder twee verkopers. Eind 2002 werd er wederom een nieuwe etikettenlijn ingevoerd, nu ontwikkeld door een reclamebureau. Het nieuwe logo, de gestyleerde vuurtoren, staat hier centraal. Het promotiemateriaal werd geleidelijk aangepast en begin 2003 was alle externe communicatie en het promotiemateriaal van het nieuwe logo voorzien. Hierbij maakte het omgekeerde anker uit de tijd van de eerste brouwer plaats voor de Texelse vuurtoren. Het "Texelgevoel" werd zo weer stevig aan het bier gekoppeld. Met succes: in 2002 werd het Texels Bock onderscheiden en de speciale export-doos (vijf flesjes met een speciaal Texelglas) vond gretig aftrek in het gehele land (in 2003 werden er 10.000 pakketten afgezet). Alle supermarkten en slijterijen op Texel hebben het bier in het assortiment.
Het gezellige proeflokaal van de Texelse Bierbrouwerij, met het aangename zonneterras dat uitzicht biedt op De Hoge Berg en het dorpje Oudeschild, is het hele jaar door te bezoeken. De openingsdagen zijn afhankelijk van het seizoen en dan zijn er vaste rondleidingen om 15.00 uur en 16.00 uur. Voor groepen van 40 tot 200 personen wordt in overleg het tijdstip vastgesteld en kan van de vaste openingsdagen worden afgeweken.
Naast de verkoop aan slijterijen wordt er ook veel aan de horeca geleverd. Om de verkoop te ondersteunen werden de volgende promotiemiddelen ontwikkeld: tapruiters, posters, tafelkaartjes, raamstickers en biervilten van het eiland Texel die uitnodigen het speciaalbier te drinken.
Sinds 1 augustus 2003 gebruikt de Texelse Bierbrouwerij alleen nog maar op Texel geteelde brouwgerst. Hiernaast werkt de brouwerij samen met de Bavaria mouterij en Agrifirm (als vertegenwoordiger van 135 Texelse graantelers).
Eind 2003 werd het verkoopteam uitgebreid met de komst van Paul Snijder voor de verkoop op Texel. Derk Wagenmans vertegenwoordigde de brouwerij in het midden en zuiden van het land. Jaap van der Weide zelf bleef het noorden van het land voor zijn rekening nemen.
Brouwer Harrie J. Vermeer verliet de brouwerij per 1 februari 2004, nadat hij eerst Maurice Diks als zijn opvolger had ingewerkt. In 2004 werd er twee dagen per week gebrouwen. Toentertijd bleef 95% van de productie op het eiland Texel. Op 10 mei 2004 deed Jaap van der Weide een stapje terug: hij verkocht de brouwerij, die inmiddels van 200 naar 1.400 vierkante meter bedrijfsruimte was gegroeid, aan zijn bedrijfsleider en drie mede-vennoten, waaronder Marten van der Loeff en Sef Brackel. Maurice Diks werd technisch directeur en Sef Brackel werd marketingdirecteur. Diks bleef eigenaar van het pand. Jaap hield nog wel een aandeel in de brouwerij.
In 2004 werden alle vloeren in onder andere de bottelhal, brouwhuis en warme kamer, lagercel en vergistingsruimte uitgevlakt en opnieuw betegeld. Om dat mogelijk te maken moest alle apparatuur met uitzondering van het brouwhuis naar buiten. Het oppervlak van de brouwerij werd vergroot van 1.400 m2 naar 2.400 m2. In 2004 werd er 1.500 hectoliter geproduceerd, waarvan 95% het eiland Texel niet verlaat en wordt gedistribueerd door drie groothandels.
Op Texel werd ongeveer 500 ton gerst verbouwd voor de Texelse Bierbrouwerij. Hiervan kreeg de brouwerij er ongeveer 60 ton aan mout voor terug. Hier werd in 2005 ongeveer 2.500 hl bier mee gebrouwen. De productie lag in dat jaar op twee brouwsels per week en soms drie. Er werden drie nieuwe gistingstanks met een capaciteit van 50 hectoliter per stuk in gebruik genomen.

In de Texelse Courant van dinsdag 7 maart 2006 werd een artikel besteedt aan de brouwerij: Bie rbrouwer investeert in klant en organisatie.

In 2006 bedroeg de jaaromzet 3.000 hectoliter.

In 2010 werd een fusten- en krattenpark gebouwd. In 2012 kwam er een nieuwe flessenlijn, die tot 10.000 flesjes per uur kan verwerken.

In maart 2013 werden er vier nieuwe gisttanks van 135 hectoliter per stuk in gebruik genomen. In 2013 waren er 30 personen werkzaam in de brouwerij. Telefoonnummer proeflokaal: 0222-313229.

afb. 1: Texels Wit

Bieren

Huidig assortiment (moederbrouwsels):
afb. 2: Texels Tripel

cambrinus


E-mail: info@cambrinus.nl
URL: http://www.cambrinus.nl

Laatste update:  (GMT +1)

copyright © 1988 - 2016 Cambrinus.nl. Alle rechten voorbehouden.