Museumbrouwerij De Roos

Categorie: Bierbrouwerij
Groep : Onafhankelijk
Opgericht: 1997
Jaarproduktie: 60 hl.
Sint Sebastiaanstraat 4
5081 ZG Hilvarenbeek
Provincie: Noord-Brabant
KvK-nummer: 41097766
Telefoon: 013-5055045
Eigenaar/directeur: Stichting Museumbrouwerij De Roos
Brouwmeester: Eric van den Ouweland en Arjan Mulder
URL: http://www.museumbrouwerij.nl
@mail: deroos@museumbrouwerij.nl
Openingstijden: za-zo: 13.00 - 17.00 en hiernaast voor groepen (10-70)
Brouwerijfoto's van deze brouwerij
Etiketten van deze brouwerij

Over de brouwerij

Hilvarenbeek telde aan het eind van de 17de eeuw tien brouwers. Vanaf de 18de eeuw loopt het aantal brouwers snel terug. In 1792 zijn er nog drie brouwerijen over, waarvan er twee niet worden gebruikt. De teruggang gaat geleidelijk verder, in 1819 zijn er nog maar twee brouwerijen. In 1830 blijkt er volgens het kadaster nog maar één brouwerij over te zijn. De laatste twee brouwerijen die Hilvarenbeek heeft gekend, waren die van de familie van de Poel, die de naam "de Arend" (gesticht in 1832) voerde, en "de Roos", laatstelijk van de familie de Leijer. Van de geschiedenis van Brouwerij de Roos is weinig bekend. De eerste bekende brouwer, in de tweede helft van de 19e eeuw, was een lid van het patriciërsgeslacht Majoie. Omstreeks 1900 zijn als eigenaren bekend burgemeester F. Verlinden en F.A. Swinkels. Restanten uit de periode van Swinkels zijn: een brandmerk voor de vaten, een bierrijdersboekje met opdruk 'Bierbrouwerij De Roos, F.A. Swinkels' en een bierfles met hetzelfde opschrift. Omstreeks 1915 koopt Henricus Franciscus de Leijer de brouwerij van zijn voorganger F.A. Swinkels. H.F. de Leijer, afkomstig uit Boxtel, is tevens de laatste brouwer en was de oudste zoon van de brouwer van 'de Kroon' uit die plaats. Op 14 november 1933 werden de werktuigen in de brouwerij verzegeld. De ruimten werden sindsdien weinig betreden. De uit het midden van de vorige eeuw daterende brouwinstallatie is dan ook vrijwel intact gebleven.
Op 16 maart 1992 is Stichting Museumbrouwerij de Roos opgericht teneinde verder verval van de gebouwen te voorkomen en te streven naar herstel ervan. Harry de Leijer, kleinzoon van de laatste Beekse brouwer, Jan van Eerd en Toos van Huijgevoort hebben o.a. zitting in het Stichtingsbestuur. In het weekend van de Open Monumentendag, op 12 en 13 september 1992, stelde de Stichting Museum Brouwerij De Roos in Hilvarenbeek de oude brouwerij de Roos open voor bezichtiging door het publiek. De brouwerij dateert uit 1850 en valt sinds 1993 onder de Monumentenzorg. De brouwerij ligt in de noordwestelijke hoek van de Vrijthof. De brouwinstallatie en het authentieke interieur zijn behouden gebleven.
Sinds 13 september 1997 werd er weer op beperkte schaal bier gebrouwen in de brouwerij. Dit geschiedt met behulp van slechts één ketel waarmee per keer 300 liter bier gebrouwen kan worden. Het bier is alleen bestemd voor het proeflokaal en verkoop aan de poort. Brouwmeester was Toos van Huijgevoort (1944). Ze leerde de kunst van Frans van Loon uit Tilburg, een collega van haar man Bert. Tijdens de Open Monumentendag in 1993 kwam de verandering. Voor het eerst bezocht zij de museumbrouwerij in haar dorp. De brouwerij bestond toen nog uit een enorme puinhoop en ze was gaarne bereid haar steentje bij te dragen. Aanvankelijk hield zij zich slechts bezig met de rondleidingen, maar na een jaar ging ze al als brouwer aan de slag. Eerst met een huisketeltje, maar later met een grote installatie. Ze kreeg hierbij hulp van Harry de Leijer, de kleinzoon van de laatste brouwer, en vrijwilliger Jan van Eerd. Het Bottelbier, om de restauratiekas te spekken, was haar eerste bier. Hieruit ontstond later, na aanpassingen, de Konjel. Het eerste professionele bier dat ze ontwikkelde was de Bikse Tripel. De bier werd in licentie bij de Maasland Brouwerij in Oss gebrouwen. Bij De Roos kon er slechts 250 liter worden gebrouwen. Slechts de Witte Roos wordt in Hilvarenbeek gebrouwen.
De Stichting krijgt van de Gemeente Hilvarenbeek drie jaar lang de monumentensubsidie die de Gemeente van het rijk krijgt. Hiernaast wordt de Stichting op tal van manieren gesteund, vooral met materiaal maar ook met donaties.
Op vrijdag 8 september 2001 werd, voorafgaand aan het weekeinde van Open Monumentendag, de brouwerij na een grondige restauratie waarmee men in 1999 aan begonnen was weer heropend.
Begin 2003 besloot Toos van Huijgevoort het rustiger aan te gaan doen. Ze droeg de roerstok over aan Eric van den Nouweland en ging haarzelf meer toeleggen op de exploitatie van de brouwerij. Toos van Huijghvoort bleef nog wel bestuurslid van Stichting Museumbrouwerij De Roos. Leon Popelier was toen verantwoordelijk voor de PR. In 2004 was Marco van Schaik belast met de PR van de brouwerij.


Museumbrouwerij de Roos een Geregistreerd Museum
zaterdag, 10 maart 2007
Als eerste museum in Hilvarenbeek heeft Museumbrouwerij De Roos het predicaat Geregistreerd Museum gekregen. Daarmee behoort De Roos tot de top van de Brabantse Musea. Immers de eisen die voor registratie gelden zijn streng.
Minder dan een derde van de Brabantse musea is een geregistreerd museum en hiertoe behoren vanzelfsprekend de grote musea. "Voor een museum dat uitsluitend draait op vrijwilligers en geen structurele subsidie krijgt is de registratie een enorme waardering. Het Bestuur van de Nederlandse Museumvereniging heeft de registratie toegekend. Binnenkort zal de registratie officieel gevierd worden", licht Harrie de Leijer, bestuurslid van De Roos toe.

De Roos is nu opgenomen is het Museumregister, een landelijk instrument voor museale kwaliteitszorg dat in 1997 door de Nederlandse Museumvereniging (NMV) en de Stichting Landelijk Contact van Museumconsulenten (LCM) is gečntroduceerd in Nederland. Doelstelling van het register is het zichtbaar maken, bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de Nederlandse musea en daarmee het verantwoord beheer van het culturele erfgoed aan de hand van landelijk ingestelde basiseisen waaraan elk museum, groot of klein, kan voldoen. Musea die op of boven de minimumstandaard functioneren, vervullen hun museale taak naar behoren en worden opgenomen in het Museumregister. Zij ontvangen het Certificaat Geregistreerd Museum. Museumbrouwerij De Roos is twee jaar bezig geweest met het registratietraject en heeft onder meer veel energie gestoken in het opzetten van een collectieregistratiesysteem, het maken van een museaal beleidsplan, conservering en onderhoud van de collectie en verbetering van de presentatie. Ook is gečnvesteerd in het verbeteren van de opleiding van rondleiders en heeft educatie een duidelijke plek gekregen in het beleid. Tot slot zijn maatregelen genomen voor klimaatregistratie en -beheersing. Inmiddels gaan de ontwikkelingen naar een verdere professionalisering van het museum gewoon door. "Enkele vitrines op de moutzolder zullen worden vervangen, zodat de collectie beter kan worden getoond. Voor de aanschaf van de vitrines hopen we op een subsidie van de Provincie Noord-Brabant. Ook hebben we een subsidieaanvraag ingediend
voor de aanschaf van 25 audio-guides, dit zijn luisterapparaten die specifiek voor musea zijn ontwikkeld en waarmee het mogelijk wordt de bezoeker een kwalitatief veel betere rondleiding te bieden (het is mogelijk diverse talen in te spreken)", aldus Harrie de Leijer van Museumbrouwerij De Roos. "Het einde is nog niet in zicht en de Roos blijft een museum in ontwikkeling. Het plan bierhuys zal een volgende grote stap voorwaarts betekenen en laten we hopen dat we ook dit ambitieuze plan tot realiteit kunnen brengen."


In 2012 presenteerde de brouwerij uitbreidingsplannen. Deze plannen moesten nog door de gemeente worden goed gekeurd.

Bieren

Huidig assortiment (moederbrouwsels):

cambrinus


E-mail: info@cambrinus.nl
URL: http://www.cambrinus.nl

Laatste update:  (GMT +1)

copyright © 1988 - 2016 Cambrinus.nl. Alle rechten voorbehouden.