Stadsbrouwerij d'Oude Wacht

Categorie: Bierbrouwerij
Groep : Onafhankelijk
Opgericht: 1999
Gesloten: 2001
Geertruidenberg
Provincie: Noord-Brabant
Eigenaar/directeur: Patrick van Rijn
Brouwmeester: Patrick van Rijn
Etiketten van deze brouwerij

Over de brouwerij

Tussen 1600 en 1750 telde Geertruidenberg maar liefst 17 brouwerijen binnen de stadsgrenzen. De brouwerij is een initiatief van de Bergsche Battery; een leger dat destijds diende om de stad te beschermen tegen vijandelijke activiteiten. Dit stadse leger werd begin negentiger jaren nieuw leven ingeblazen. Eén van de activiteiten is te laten zien hoe de Bergsche Battery vroeger werkte. 'Commandant' van de Battery is Patrick van Rijn. Een andere activiteit is het brouwen van bier. In 1998 kon men kennis maken met het eerste bier: Piekenier. In 1999 volgde Marketentster. Beide bieren werden gebrouwen in de kelder van het voormalige stadhuis van Geertruidenberg. De benodigde bierkennis werd opgedaan bij de amateurbierbrouwvereniging De Roerstok in Tilburg.
Initiatiefnemer Patrick van Rijn heeft in 1999 zijn oog laten vallen op het uit ongeveer 1650 stammende voormalige wachthuisje dat bij de vroegere ingang van de haven stond. Het pand, dat is opgenomen op de monumentenlijst, maakte in vroeger tijden deel uit van de verdediging van de stad. Het was de bedoeling om er in eerste instantie per week ongeveer 250 liter bier te brouwen.
Begin 2001 werd duidelijk dat de plannen van Patrick in duigen vielen toen het gemeentebestuur van Geertruidenberg liet weten geen toestemming te geven voor de vestiging van een kleinschalige brouwerij in het historische pand. De noodzakelijke milieuvergunning werd niet verstrekt omdat onderzoek had uitgewezen dat één en ander zou stuiten op problemen voor wat betreft de afvoer van geurende gassen. De noodzakelijke aanpassingen zouden ten koste gaan van het monumentale karakter van het pand.
Patrick is nog altijd zoekende naar een geschikte lokatie in of in de omgeving van Geertruidenberg.

Bieren

Assortiment:

cambrinus


E-mail: info@cambrinus.nl
URL: http://www.cambrinus.nl

Laatste update:  (GMT +1)

copyright © 1988 - 2016 Cambrinus.nl. Alle rechten voorbehouden.