Amsterd. Stoombierbr. De Bekeerde Suster

Categorie: Bierbrouwerij
Groep : Onafhankelijk
Opgericht: 2004
Jaarproduktie: 800 hl.
Kloveniersburgwal 6-8
1012 CT Amsterdam
Provincie: Noord-Holland
Postadres:
Postbus 2138
1620 EC Hoorn
KvK-nummer: 58356770
Telefoon: 020-4230112
Brouwmeester: Wesley Aarse
URL: http://www.debekeerdesuster.nl
@mail: info@debekeerdesuster.nl
Openingstijden: ma.-do. van 15.00-1.00 uur. vr.-zo. van 12.00-1.00 uur
Brouwerijfoto's van deze brouwerij
Etiketten van deze brouwerij

Over de brouwerij

Begin 2003 kreeg de Beiaard Groep Nederland (met café's in Amsterdam, Enschede en Hoorn) in Amsterdam de beschikking over de panden en de brouwinstallatie van de voormalige brouwerij Amsterdams Brouwhuis Maximiliaan. Op dat moment voerde De Beiaard een eigen witbier van het vat, namelijk Witte Ros. In het bokbierseizoen was er het eigen bokbier, namelijk Bockros. Voor elk bokbierseizoen werd er een brouwer aangezocht de gewenste Bockros op fust af te leveren. De Beiaard Groep ondernam enkele pogingen om in Hoorn een brouwerij van de grond te krijgen, doch deze pogingen liepen op niets uit. Ook Enkhuizen was nog enige tijd in beeld, maar ook deze plannen strandden. Na diverse constructieve overlegvormen met de Amsterdamse overheid, verklaarde de dienst Milieu en Bouwtoezicht van de gemeente geen bezwaar te hebben tegen het opstarten van het brouwproces en verklaarde de belastingdienst zich bereid in verband met de accijnzen een vergunning te verstrekken.
Op woensdag 21 mei 2003 werd de brouwerij opengesteld voor publiek. Pas in 2004 zou er ook weer bier voor de verkoop worden gebrouwen in het pand.
Het beheer van de brouwerij werd in een aparte stichting ondergebracht: Stichting tot Behoud Amsterdamse Brouwcultuur "De Bekeerde Suster", met als doel het in stand houden van een Amsterdamse brouwerij, het bevorderen van de kennis en interesse voor het brouwen en het ontwikkelen van speciale biersoorten. De verkoop van de bieren bleef aanvankelijk beperkt tot de, bij de Beiaard Groep Nederland, aangesloten cafébedrijven en in exclusiviteit ten behoeve van enkele andere bedrijven. De capaciteit van de brouwerij bedroeg in 2004 1.000 liter per brouwsel.
De naam van de brouwerij vindt haar oorsprong in het verleden. Het klooster dat in de Middeleeuwen op dezelfde plaats stond was vernoemd naar de Heilige Maria Magdalena van Bethaniën. In dit klooster werden 'gevallen vrouwen' opgevangen. Destijds werd er al bier gebrouwen.
Met ingang van 1 september 2003 werd Tom Kremers aangesteld als brouwmeester en verzorgde tevens rondleidingen in de brouwerij. Kremers genoot een opleiding dranken-productietechnologie op HAS-niveau waar het brouwmeesterschap op aansluit. Vanuit de passie voor het brouwersvak verkreeg hij via zelfstudie specialistische kennis van verschillende brouwtechnieken en hield zich bezig met verschillende projecten omtrent bier. Voordat hij in dienst trad van de brouwerij was hij actief bij de Dommelsche Bierbrouwerij, alwaar hij het gehele brouwproces, gistmanagement en filtratie verzorgde. Voordat in de brouwerij een structurele productie in gang kon worden gezet, werden er proefbrouwsels geproduceerd. Hiermee werd in oktober 2004 aangevangen. Op vrijdag 26 november 2004 werd de brouwerij officieel geopend.
De brouwinstallatie van 10 hl. was anderhalf jaar buiten gebruik geweest en werd door een installateur volledig gereviseerd. De vroegere brouwer van Amsterdams Brouwhuis Maximiliaan, Albert Hoffmann, begeleidde de nieuwe brouwmeester gedurende een week in de brouwerij.
In 2005 werd er één keer per week gebrouwen. De Bekeerde Suster werd toen uitgebaat door Richard van Beurden. In de loop van 2005 legde brouwmeester Tom Kremers de roerstok er weer bij neer. Harrie Vermeer nam zijn taak over. Vermeer was eerder werkzaam bij Brouwerij De Koningshoeven in Berkel Enschot en de Texelse Bierbrouwerij.
Medio 2007 nam Marc de Jongh, voordien werkzaam bij Brouwerij 't IJ, de roerstok weer over.

afb. 1: Brouwer Kees van Gammeren

Bieren

Huidig assortiment (moederbrouwsels):
afb. 2: Bierbrouwerij De Twee Zalmen

cambrinus


E-mail: info@cambrinus.nl
URL: http://www.cambrinus.nl

Laatste update:  (GMT +1)

copyright © 1988 - 2016 Cambrinus.nl. Alle rechten voorbehouden.