Bryansk, Bryanskpivo
Lyskovo, Lyskovo
Makhachkala, Makhachkala
Moskva, Moskva-Efes
Nizhny Novgorod, Tinkoff Microbrewery
Omsk, Volochaevsky
Rybinsk, Rybinsky
St. Petersburg, Baltika
St. Petersburg, Bravo International
St. Petersburg, Karl &Fridrich
St. Petersburg, Stepan-Razin
Tver, Brau Service / Afanasy
Yaroslavl, Yarpivo