Top Ten Reasons Why Beer Is Better Than Jesus

 1. No one will kill you for not drinking beer.
 2. Beer doesn't tell you how to have sex.
 3. Beer has never caused a major war.
 4. They don't force beer on minors who can't think for themselves.
 5. When you have beer, you don't knock on people's doors trying to give it away.
 6. Nobody's ever been burned at the stake, hanged, or tortured to death over his brand of beer.
 7. You don't have to wait 2,000 years for a second beer.
 8. There are laws saying that beer labels can't lie to you.
 9. You can prove you have a beer.
 10. If you have devoted your life to beer, there are groups to help you stop.

Top Tien Redenen Waarom Bier Beter Is Dan Jezus

 1. Niemand zal je vermoorden als je geen bier drinkt.
 2. Bier zal je niet vertellen hoe je het beste seks kunt hebben.
 3. Bier heeft nog nooit een grote oorlog veroorzaakt.
 4. Bier wordt niet aan minderjarigen die niet zelfstandig kunnen denken opgedrongen.
 5. Als je een bier hebt, dan ga je niet bij iedereen aanbellen om te proberen het weer weg te geven.
 6. Niemand is ooit op de brandstapel gezet, opgehangen of doodgemarteld vanwege z'n bierkeuze.
 7. Je hoeft geen 2000 jaar te wachten op het volgende bier.
 8. Er zijn wetten die bepalen dat bieretiketten niet mogen liegen.
 9. Je kunt bewijzen dat je een bier hebt.
 10. Als je je leven gewijd hebt aan bier, dan zijn er instanties die kunnen helpen te stoppen.