Alfred (Freddy) Heineken

Amsterdam, 3 januari 2002
Alfred Heineken overleden
Met grote droefenis maken de Raad van Beheer van Heineken Holding N.V. en de Raad van Bestuur van Heineken N.V. bekend dat Dr. A.H. Heineken op de avond van 3 januari j.l. thuis in Noordwijk in alle rust is overleden. Alfred Heineken heeft de leeftijd van 78 jaar bereikt.

De onderneming neemt diep verslagen afscheid van de man die op achttienjarige leeftijd op 1 juni 1942 in dienst trad van de brouwerij die in 1864 door zijn grootvader was verworven. Heineken N.V. heeft het aan hem te danken dat het familiebedrijf is uitgegroeid tot de meest internationale brouwerijgroep van de wereld.

De heer Heineken zal in naaste familiekring worden begraven.

Ir. Karel Vuursteen, Voorzitter Raad van Bestuur Heineken N.V.: "Met het overlijden van Freddy Heineken is een unieke man van ons heengegaan. Hij was met hart en ziel betrokken bij onze onderneming. Zijn brede kennis, creativiteit, intuïtie en humor maakten hem tot een veelzijdige persoonlijkheid. Ik weet dat ik namens alle medewerkers spreek als ik zeg dat wij veel aan hem te danken hebben en dat Freddy Heineken onlosmakelijk verbonden zal blijven met onze onderneming."
Amsterdam, 3 januari 2002

Het leven van Alfred Henry Heineken

Geboren, Amsterdam 4 november 1923
Overleden, Noordwijk 3 januari, 2002

'In the end life is all about advertising'

Alfred Henry Heineken werd op 4 november 1923 geboren in Amsterdam. Zijn grootvader Gerard Adriaan Heineken richtte in 1864 de Heineken brouwerij op, zijn vader Henry Pierre Heineken leidde de onderneming van 1914 tot 1940. Alfred Henry Heineken trad op 1 juni 1942 in dienst van de brouwerij. Van maart 1946 tot september 1948 vervulde hij een verkoopfunctie bij de Amerikaanse importeur van Heineken bier. Deze periode veranderde zijn leven: hij raakte in de ban van reclame en, nog belangrijker, hij ontmoette de jonge Amerikaanse Lucille Cummins, met wie hij op 28 augustus 1948 in het huwelijk trad.

In 1951 ging hij aan de slag op het Amsterdamse hoofdkantoor van Heineken, waar hij de spil werd van de door hem opgerichte reclame-afdeling. 'Was ik geen bierbrouwer, dan was ik reclameman geworden', aldus Alfred Heineken. De magie rond het Heineken merk werd zijn levenswerk. Hij zorgde voor de lachende 'e' in de merknaam, maakte groen tot de Heineken merkkleur en was de geestelijk vader van het huidige Heineken beeldmerk, de combinatie van ster, balk en hoprank. Alfred Heineken, de brouwer, ontpopte zich als een marketinggenie in een tijd dat het begrip 'marketing' nog onbekend was. 'Ik verkoop geen bier, maar gezelligheid' luidde zijn devies.

Nadat zijn vader in 1942 het controlerende familiebelang had verloren, wist Alfred Heineken in 1954 weer de hand te leggen op de meerderheid van de aandelen van Heineken N.V. Tussen 1951 en 1958 was hij commissaris van Heineken N.V. en gedelegeerd commissaris van 1958 tot 1964. In 1964 werd hij lid van de Raad van Bestuur en van 1971 tot 1989 was hij voorzitter van de Raad van Bestuur van Heineken N.V. Onder zijn leiding groeide de Heineken onderneming uit tot een wereldconcern. Alfred Heineken was, als grootaandeelhouder en bestuursvoorzitter, in de positie om de lange termijn strategie uit te stippelen voor de onderneming. Het was zijn visie om het Heineken merk te internationaliseren en om met het Heineken merk de Europese markt te veroveren. Bij zijn aftreden als voorzitter van de Raad van Bestuur op 27 april 1989 was de Heineken onderneming uitgegroeid tot de meest internationale brouwerijgroep van de wereld. Van 1989 tot 1995 was hij voorzitter van de Raad van Commissarissen en gedelegeerd commissaris. Daarna had hij geen officiële functies meer binnen Heineken N.V. Hij bleef echter voorzitter en gedelegeerd lid van de Raad van Beheer van de Heineken Holding, waar zijn controlerend belang in Heineken N.V. is ondergebracht.

Alfred Heineken was ook zeer actief op maatschappelijk en cultureel gebied. Hij richtte als eerbetoon aan zijn vader de Dr. H.P. Heineken Stichting op, die sinds 1964 tweejaarlijks geldprijs toekent aan baanbrekend wetenschappelijk werk in de biochemie en biofysica.
In de tachtiger jaren richtte de heer Heineken de Stichting Alfred Heineken Fondsen op die, eveneens tweejaarlijks, vier geldprijzen toekent aan wetenschap en kunst. Drie Dr. A.H. Heinekenprijzen zijn voor bijzondere prestaties in de geneeskunde, historische wetenschap en milieuwetenschappen. De vierde prijs is voor een in Nederland wonende en werkende kunstenaar.

Voor zijn verschillende aktiviteiten werd de heer Heineken onderscheiden. De heer Heineken ontving de onderscheidingen Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en Commandeur in de Orde van Oranje Nassau. In Frankrijk kreeg hij de titels Ridder en Officier in de Orde van het Legioen van Eer. De Universiteit van Rochester verleende hem een eredoctoraat in de rechten. Het internationale management instituut INSEAD verleende hem de eretitel Master of Business Administration. Burgemeester en Wethouders van Amsterdam overhandigden hem de Zilveren Penning van de hoofdstad en de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen verleende hem de Zilveren Academiepenning voor het jaar 1990.
Het bestuur van het internationale reclamefestival in Cannes riep hem in 1995 uit tot Reclameman van het Jaar. In 1999 werd hij in Nederland verkozen tot adverteerder van de eeuw en werd het Heineken gekozen tot merk tot merk van de eeuw.

Freddy, zoals hij bekend was bij vele vrienden en enkele naaste collega's, had een uitgesproken belangstelling voor muziek, architectuur, film, fotografie en beeldende kunst. Het ideaal van de homo universalis sprak hem zeer aan. Zijn brede kennis, creativiteit, intuïtie en humor maakten hem tot een boeiende persoonlijkheid. Zijn ontvoering op 9 november 1983 en zijn bevrijding drie weken later waren wereldnieuws. Alfred Heineken beperkte sinds deze traumatische ervaring zijn publieke optredens en bewaakte sterker dan ooit zijn privacy. In zijn spaarzame interviews liet hij zich kennen als een man die geen blad voor de mond nam en over tal van onderwerpen een uitgesproken mening had, ook over de dood: 'Het is niet erg om dood te gaan, want het was ook niet erg toen je er nog niet was'. Zijn drijfveer in het leven was de familie. De heer Heineken laat zijn vrouw, zijn dochter, zijn schoonzoon en zijn vijf kleinkinderen achter.

Met het overlijden van Alfred Henry Heineken op 3 januari 2002 neemt de wereld afscheid van een veelzijdige persoonlijkheid. De Heineken onderneming heeft veel aan hem te danken.
 

Source: http://www.heineken.com

It is with great sadness that the Management Board of Heineken Holding N.V. and the Executive Board of Heineken N.V. announce that on 3rd of january 2002 Dr. Alfred H. Heineken died peacefully at home in Noordwijk, the Netherlands, at the age of 78.

The company mourns the loss of a man who, on 1 June 1942 at the age of 18, first came to work at the brewery which his grandfather had acquired in 1864. Heineken N.V. is indebted to Mr Heineken for having built the family business into the leading international brewery group it is today.

Alfred Heineken was for many years Chairman and Delegate Member of the Management Board of Heineken Holding N.V., the company which holds a controlling interest in the brewery. In keeping with Mr. Heineken's wishes, control of Heineken Holding will remain in the family.

A private funeral service will be held for close family members only.

"With the passing of Freddy Heineken, we have lost a unique man," says Karel Vuursteen, Chairman of the Executive Board of Heineken N.V. "He was devoted to our company heart and soul. His breadth of knowledge, creativity, intuition and good humour made him the multi-faceted personality he was. I know I speak for all the employees when I say that we have a lot to thank him for. Freddy Heineken's name will forever be linked with our company."HEINEKEN, A.H. (ALFRED HENRY)
Born in Amsterdam, on 4th November 1923

Employment
1942 1995 Heineken N.V.
Executive positions: 1951 1958 Member of the Supervisory Board
1958 1964 Delegate Member of the Supervisory Board
1964 1969 Member of the Executive Board
1969 1971 Vice-Chairman of the Executive Board
1971 1989 Chairman of the Executive Board

1989 1995 Chairman and Delegate Member of the Supervisory Board

1952 Heineken Holding N.V.
Executive positions: 1962 1979 Delegate Member of the Board of Directors
1979 Chairman and Delegate Member of the Board of Directors


Additional functions
- Member of the Supervisory Board of Thyssen Bornemisza SAM
- Member of the Supervisory Board of British Petroleum Company Nederland B.V.
- Member of the Supervisory Board of ABN (Algemene Bank Nederland)
- Member of the Supervisory Board of SHV (Steenkolen Handelsvereniging)

Decorations
- Knight of the Order of the Dutch Lion (1983)
- Knight of the Order of the Legion of Honour (France) (1983)
- Honorary Doctorate of Law of the University of Rochester (1989)
- Commander of the Order of Orange Nassau (1989)
- Honorary Title Master of Business Administration of INSEAD (1989)
- Silver Medal of Mayor and Aldermen of Amsterdam (1989)
- 1990 Silver Academy Medal of the Royal Netherlands Academy of Sciences (KNAW)
- Officer of the Order of the Legion of Honour (France) (1991)
- Honorary Doctorate of Humane Letters of the Hofstra University, New York (1996)
PROFILE

The Life of Alfred Henry Heineken

Born in Amsterdam, The Netherlands on 4 November 1923
Died in Noordwijk, The Netherlands on 3 January 2002

'In the end life is all about advertising'

Alfred Henry Heineken was born on 4th November 1923 in Amsterdam. His grandfather, Gerard Adriaan Heineken, founded the Heineken brewery in 1864 and his father, Henry Pierre Heineken, ran the company from 1914 to 1940. Alfred Henry Heineken started working in the brewery on 1st June 1942. From March 1946 to September 1948 he worked in the sales department of Heineken's American importer. It was during this period that his life changed completely: he became passionately interested in advertising and, most importantly, he met Lucille Cummins, a young American lady, whom he married on 28th August 1948.

In 1951, he started working at the Heineken Head Office in Amsterdam where he became the key figure in the Advertising Department, which he had set up. "Had I not been a beer brewer I would have become an advertising man", said Alfred Heineken. The magic of the Heineken brand became his life's work. He was the man who introduced the smiling letter 'e' in the Heineken brand name, he made the Heineken brand colour green and he was the man who was the spiritual father of the Heineken logo as we know it today, the combination of a star, a banner and a hop vine. Alfred Heineken, the brewer, turned out to be a marketing genius in an age when the term 'marketing' was still unknown. "I don't sell beer, I sell warmth" was his motto.

Although his father lost the family's controlling interest in 1942, Alfred Heineken managed to regain the majority shareholding in Heineken N.V. He was a member of the Supervisory Board of Heineken N.V. from 1951 to 1958 and a delegated member of the Supervisory Board from 1958 to 1964. In 1964 he became a member of the Executive Board, and from 1971 to 1989 he was Chairman of the Executive Board of Heineken N.V. Under his leadership, the Heineken brewery grew into a global company. Alfred Heineken, as the majority shareholder and Chairman of the Board, was in a position to set out the long-term strategy for the company.

His vision was to make the Heineken brand a global brand and to conquer the European markets with the Heineken brand. By the time he retired as Chairman of the Executive Board on 27th April 1989, Heineken had become the most international brewery group in the world. From 1989 to 1995 he was Chairman of the Supervisory Board and a delegated member of the Supervisory Board. This was his last official position within Heineken N.V. He did, however, remain the majority shareholder and Chairman of the Management Board of Heineken Holding N.V., the company, which holds the controlling interest in Heineken N.V.

Alfred Heineken was also very active in social and cultural affairs. In honour of his father, he founded the Dr H.P. Heineken Foundation, a foundation that since 1964 has awarded every two years cash prizes for pioneering, scientific work in biochemistry and biophysics. In the 1980s, Mr Heineken founded the Alfred Heineken Fondsen Foundation, which awards, also every two years, four cash prizes to the sciences and the arts. Three Dr A.H. Heineken prizes are awarded for exceptional achievements in medicine, historical science and the environmental sciences. The fourth prize goes to an artist living and working in the Netherlands. Alfred Heineken has been decorated for several of his activities. He was made a Knight in the Order of the Dutch Lion and a Commander in the Order of Oranje-Nassau. In France, he was made first a Knight and later an Officer in the Order of the Legion of Honour. He received an Honorary Doctorate of Law from the University of Rochester. INSEAD, the international management institute, awarded him the honorary title of Master of Business Administration. The Burgomaster and Aldermen of Amsterdam presented him with the Silver Medallion of the capital, and the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences presented him with the Silver Academy Medallion in 1990. The board of the Cannes international advertising festival acclaimed him Advertising Man of the Year in 1995. In 1999, he was chosen as Advertiser of the Century in the Netherlands, and the Heineken brand was awarded Brand of the Century.

'Freddy' Heineken, as he was known to his many friends and a few close colleagues, had a very intense love of music, architecture, film, photography and visual arts. He found the ideal of the homo universalis most appealing. His wide knowledge, creativity, intuition and humour made him an extremely fascinating personality. His kidnapping on 9th November 1983, and his subsequent release three weeks later, were world news. Following that traumatic experience, Alfred Heineken limited his public appearances and became very protective of his private life. In the few interviews he gave he was known as a man who spoke his mind and had strong views on a wide variety of subjects, including on the subject of death: "It is not all that dreadful to die, because it was not all that bad before you were born".
The driving force in his life was his family. Alfred Heineken is survived by his wife, his daughter, his son-in-law and his five grandchildren.

Alfred Henry Heineken died on 3 January 2002. Today the world says farewell to a man of many talents. The Heineken organisation is deeply indebted to him.