Verantwoord Alcoholgebruik

Alcohol en Gezondheid

Instanties

Algemene Nederlandse GeheelOnthouders Bond (ANGOB)

Internet: http://www.angob.nl 

In 1999 werd door de ANGOB de Amsterdamse prof.dr. Jacob van Rees postuum uitgeroepen tot geheelonthouder van de eeuw. Van Rees was van de oprichting van de ANGOB in 1897 tot 1925 voorzitter van deze bond. "Niet afdwingen, maar overtuigen", was Van Rees' motto. "Eigenlijk liep hij daarmee vooruit op wat na 1945 de grondslag voor drankbestrijding werd", aldus voorzitter D. Korf van de ANGOB (1999).

Anonieme Alcoholisten (AA) Nederland

Internet: http://www.aa-nederland.nl

Al-Anon:

Zelfhulpgroep voor partners van alcoholisten

Alateen:

Zelfhulpgroep voor kinderen van alcoholisten

Al-Anon/ACA:

Zelfhulpgroep voor volwassen kinderen van alcoholisten

 

Verslavingsinstituten

Jellinek

Amsterdam
Internet: http://www.jellinek.nl

De Jellinek is een instelling voor de behandeling en begeleiding van mensen die problemen hebben door het gebruik van alcohol, opiaten, rustgevende en opwekkende middelen, of met gokken. Ook wordt getracht te voorkomen dat dergelijke problemen ontstaan door het geven trainingen, cursussen, consultatie, advies en voorlichting.

De Jellinek streeft ernaar om een internationaal toonaangevende excellente onderneming te zijn op het gebied van preventie, behandeling van leefstijl, afhankelijkheids- en verslavingsproblematiek. Het instituut is opgericht in 1909 als Medisch Consultatiebureau voor Alcoholisme. In de vijftiger jaren is de eerste alcoholkliniek opgericht die genoemd is naar Dr. Jellinek, een uit Hongarije afkomstige Amerikaan die veel onderzoek heeft gedaan naar alcoholisme. Van Dr. Jellinek is het concept afkomstig dat alcoholisme te behandelen is. De Jellinek is in de loop der decennia uitgegroeid tot de grootste verslavingsinstelling in Nederland met op maat gesneden programma's. De Jellinek werkt samen met het Amsterdam Institute of Addiction Research (AIAR), dat verbonden is aan het Academisch Medisch Centrum en de Universiteit van Amsterdam. Het AIAR verricht in samenwerking met de Jellinek wetenschappelijk onderzoek op het gebied van verslaving en behandeling. De Jellinek bestaat uit een groot aantal ambulante en klinische behandelprogramma's, justitiële verslavingszorg, resocialisatieprogramma's en een afdeling Preventie en Consultancy.

Kentron

Novadic

Sint-Oedenrode

Parnassia

Den Haag

Trimbos Instituut

Internet: http://www.trimbos.nl

Maatschappelijke organisatie op het gebied van de verslavingszorg.

Verzorgt momenteel de campagne "Hoe zit het met alcohol als je stoned bent? Hasj & Wiet. Wat weet je wel. Wat weet je niet."

Bereikbaar via de Drugs Infolijn: 0900-1995.

Ideeële Instellingen

Nationaal Fonds Geestelijke Volksgezondheid (NFGV)

Da Costakade 45
3521 VS Utrecht
Postbus 5103
3502 JC Utrecht
030-2971197
Internet: http://www.nfgv.nl
Giro: 18181

Wat is teveel op ?
Dat is moeilijk te beantwoorden. Alcoholische dranken maken deel uit van het sociale leven. Sommigen reageren sterker op alcohol dan anderen. In elk geval is het niet onschuldig. Alcohol leidt gemakkelijk tot verslaving en kan ernstige schade veroorzaken aan lichaam en geest.Alcoholmisbruik heeft vaak ernstige sociale en psychische gevolgen. Huwelijken en carrières stranden. Bij 15% van alle verkeersdoden speelt alcohol een rol.

Velen vluchten in de drank omdat ze niet kunnen omgaan met hun tegenslagen of problemen, zich angstig en depressief voelen.

Gevaarlijke signalen
Het tijdig opmerken van mogelijk problematisch gedrag is heel belangrijk. Wees alert als iemand in alles een aanleiding ziet voor een lekkere borrel, snel en gretig drinkt, als flessen drank min of meer in huis verstopt worden, als iemand moet drinken om zich goed te voelen.

Adviezen
Wees eerlijk, zwijg niet. Wijs de ander op de gevolgen van drankverslaving. Neem hem of haar niet in bescherming. Maak duidelijk dat u zijn of haar gedrag niet tolereert. Blijf vriendelijk, maar hij of zij moet de gevolgen desnoods maar ondervinden. Sommigen kunnen weliswaar de fles niet laten staan, maar gaan als matige drinker verder. Lukt het echt niet ? Ga tijdig naar een deskundige, bijvoorbeeld de huisarts.

Meer weten ? Erover praten.
Het Nationaal Fonds Geestelijke Volksgezondheid verstrekt gratis themabrochures, waaronder "Alcoholverslaving". Aanvragen is mogelijk, telefonisch of via internet. Erover praten ? Bel de Korrelatie hulplijn: 030-2331335.

Campagne
Sinds 1999 voert men een aktieve bewustwordings-campagne via de media, onder de titel "vanuit de praktijk van het Nationaal Fonds Geestelijke Volksgezondheid". Bovenstaande teksten komen uit deze campagne.

SIRE

Internet: http://www.sire.nl

Alcohol campagnes:

GGZ

Maatschappelijke organisatie op het gebied van de verslavingszorg.

Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie - NIGZ

De Bleek 13
Postbus 500
3440 AM Woerden
0348-437639
Internet: http://www.nigz.nl

Maatschappelijke organisatie op het gebied van de verslavingszorg.

Verzorgt o.a.: Alcohol Voorlichting (Drank maakt meer kapot dan je lief is), http://www.benjijsterkerdandrank.nl en de Landelijke Alcohol Infolijn: 0900-5002021 (20ct/min). 

Weten hoeveel u eigenlijk drinkt? Het Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ) heeft in 2002 de (alcohol-)drinktest ontwikkeld. Deze zelftest is bedoeld voor mensen die regelmatig alcohol drinken en hun drinkgedrag willen analyseren. Na het beantwoorden van een aantal vragen, krijgt u een advies op basis van de door u ingevulde antwoorden. De adviezen zijn gebaseerd op de huidige wetenschappelijke inzichten. Wilt u weten hoeveel u eigenlijk drinkt en wat dat voor uw gezondheid betekent? Klik dan op www.drinktest.nl

Over deze laatste site, verscheen het volgende bericht op http://www.nu.nl

Meer drinkers zoeken hulp na online drinktest Uitgegeven: 27 april 2004 13:04

WOERDEN - De drinktest die sinds eind 2002 op internet staat, wrijft veel drinkers onder de neus dat ze een probleem hebben. Dat concludeert de Alcohol Infolijn, die het aantal bellers met een drankprobleem of mensen uit hun naaste omgeving voor het eerst sinds jaren zag stijgen. Van de probleemdrinkers die via telefoon of internet hulp zochten, werden er meer doorverwezen naar hulpverleners. Een woordvoerster van de Alcohol Infolijn noemt de stijging van het aantal bellers opmerkelijk. Ze legt een direct verband met de drinktest. "In telefoongesprekken merk je dat veel drinkers zich door die test bewust worden van hun probleem. Sommigen hadden al dat vermoeden, anderen zijn echt verbijsterd omdat ze het echt niet doorhadden."

Postbus 51

http://www.postbus51.nl 

De overheid beschikt over eigen radio- en televisiezendtijd. Deze zendtijd wordt onder andere gevuld met radio- en televisiespotjes over verschillende campagnes, geproduceerd door de ministeries. De inhoud van de spots heeft betrekking op aanvaard overheidsbeleid. Ook moet de inhoud het algemeen belang dienen.

In 2000/2001 werden er radiospotjes over alcoholmatiging en over de nieuwe drank- en horecawet uitgezonden.

Nieuwe drank- en horecawet:

Alcoholmatiging:

 

Stichting Verantwoord Alcoholgebruik - STIVA 

Benoordenhoutseweg 23
2596 BA Den Haag
stiva 070-3142480
Internet: http://www.stiva.nl

Verenigd in STIVA leveren de Nederlandse producenten en importeurs van bier, wijn en gedistilleerd een actieve bijdrage aan het terugdringen van alcoholmisbruik en het bevorderen van verantwoord alcoholgebruik. Zij doet dat door middel van voorlichtingscampagnes. Regelmatig worden ook presentaties gegeven op congressen, studiebijeenkomsten en dergelijke. Op de stiva-site Geniet, maar drink met mate kun je je kennis testen van verantwoord alcoholgebruik!

Op de site leeftijdsgrens vind je informatie over de campagne "Drank kopen kent z'n leeftijd". Deze landelijke campagne is gestart in april 2003. Het doel is de bekendheid te vergroten van de leeftijdsgrenzen voor de verkoop van alcoholhoudende dranken. Alcoholhoudende drank mag niet worden verkocht aan jongeren onder de 16 jaar en sterke drank niet aan jongeren onder de 18 jaar. Dat is wettelijk bepaald. De praktijk is echter dat aan jongeren niet zelden alcoholhoudende drank wordt verkocht, hoewel dat strafbaar is. De campagne is gericht op de verkopers en de jongeren in Nederland.

Voor leeftijdsgrensstickers:
0900-45678482 of stickers@stiva.nl of via de website.

 

3VO (voorheen Veilig Verkeer Nederland)

Internet: http://www.3vo.nl

Onder de persberichten staan bekende voorlichtingscampagnes, zoals de jongerencampagne "Ben jij sterker dan drank ?" Bevat ook een link naar een alcohol-test. Na het invullen van enige persoonsgegevens, kun je kiezen of je nuchter, onder invloed, of echt dronken aan een virtuele autorit wil beginnen.

Men heeft ook de beschikking over de speciale Alcohol-Rijsimulator die gebruikt wordt om mensen mee te laten maken hoe een dronkemansrit is. Wie in de Rijsimulator stapt wordt binnen vijf minuten getrakteerd op mooi weer, mist, regen en gladheid. Daarnaast kan de nuchtere bestuurder zelf ervaren hoe hij of zij onder invloed zou rijden. Hiertoe wordt door een computer de reactie van de verschillende handelingen vertraagd en de gevolgen hiervan zijn via monitoren te zien voor de chauffeur en de omstanders. Alcoholgebruik in het verkeer leidt jaarlijks tot meer dan 15.000 verkeersongelukken, waarbij zo'n 500 dodelijke slachtoffers te betreuren zijn. Een groot deel van die verongelukte mensen zijn jongeren. Het reactievermogen wordt al na één glas alcohol minder. Maar ook de waarneming verslechterd waardoor je bijvoorbeeld afstanden niet meer goed kunt inschatten. Kortom alcohol en verkeer: dat kun je niet maken.

Televisie-campagnes

Links