[B(i)e(r)levenissen]

Studiedag Kwaliteit is te Proeven

Datum: zaterdag 27 november 1999
Lokatie: Bierbrouwerij De Koningshoeven, Tilburg
Aantal deelnemers: ca. 65

Op zaterdag 27 november 1999 organiseerde De Roerstok een studiedag met als titel "Kwaliteit is te proeven". Deze dag was interessant voor zowel de zelfbrouwer als de serieuze bierproever. De beginselen van het proeven van bier werden gedurende een volle dag bijgebracht. Leren proeven in één dag is echter onmogelijk. Gelukkig voor de deelnemers realiseerden de organisatoren van deze studiedag dit zich ook. Om zich verder te bekwamen kregen alle deelnemers een bieraromatheek mee naar huis. De bieraromatheek bestaat uit een unieke uitgebreide set biersmaakstoffen. Met behulp van de bieraromatheek en de uitgebreide documentatie, die ook die dag versterkt werd, kunnen de deelnemers later in kleiner verband hun kennis uitbreiden. Want één ding is zeker leren bierproeven is iets wat je niet in je eentje kunt doen. 

 

De studiedag werd georganiseerd in het kader van het derde lustrum van De Roerstok. De sprekers op deze dag waren Theo Sonnemans en Jacques Bertens. Theo Sonnemans is brouwmeester bij Bierbrouwerij Lindeboom te Neer. Bij De Roerstok is Theo Sonnemans bekend als bezielend spreker. Als hij het brouwproces uitlegt is hij bijna niet meer te houden. Zijn vroegere baan als leraar voor het personeel van de Nederlandse brouwerijen is daar zeker debet aan. Jacques Bertens is de zelfbrouwwereld zeer bekend. Tal van publikaties heeft hij op zijn naam staan, ook zijn internetsite wordt veelvuldig bezocht. Naast zelfbrouwer is Jacques ook al ruim tien jaar bierkeurmeester.

Dagprogramma

09.15 uur  Ontvangst deelnemers met koffie of thee
Verstrekking syllabus 
09.45 uur Opening
09.55 uur Korte lezing relatie bierkwaliteit en smaak
10.15 uur Introductie in het proeven van bier
11.15 uur Korte pauze
11.30 uur Een inleiding in biertypes
12.30 uur Middagpauze
Verstrekking lunchpakket 
13.45 uur Uitreiking aromatheek
14.00 uur Bespreking van een aantal smaakafwijkingen
15.00 uur Uitleg hoe om te gaan met de aromatheek

15.15 uur Korte pauze
15.30 uur Gezamenlijk proeven van drie bieren
16.15 uur Beantwoording vragen zoals gesteld middels vragenformulieren
17.00 uur Afsluiting

Deelname aan deze studiedag stond open voor alle Nederlandstalige amateurbrouwers en serieuze bierliefhebbers. De kosten verbonden aan deze studiedag bedroegen ƒ 15,-- voor Roerstokleden en donateurs van De Roerstok, overige deelnemers betaalden ƒ 30,--. Gezien hetgeen men ervoor terugkreeg, geen cent teveel:


                                  Kroon reclame in Koningshoeven proeflokaal (1999) 

De invloed van de overname van De Kroon is al goed te zien in het proeflokaal van de Trappisten!

Lessons Learned

Op een studiedag als deze hoor je enorm veel. Nog meer is terug te vinden in de syllabus. Enkele van de meest opvallende zaken die ik heb geleerd, wil ik hier in het kort weergeven. De syllabus dient als referentiewerk.

Te gast bij de Trappisten

Juist in de periode dat bekend werd dat de brouwerij het Trappistenlogo moest inleveren, waren wij te gast  in hun proeflokaal. De mystiek die een (trappisten)klooster heeft, was echter nog wel degelijk aanwezig: een pater achter de bar luisterend naar de sprekers, en klokken die luiden op de achtergrond (om 11.37 uur). Dit is gelukkig nog niet verstoord door Bavaria.

Vragen

Iedereen ontving bij aanvang van deze dag een lijst waarop men per lezing vragen kon schrijven. Deze lijst kon later worden ingeleverd, en alle vragen werden aan het einde van de dag beantwoord. Dit voorkwam onnodig (lange) discussies die de lezingen zouden verstoren. De vragen die niet aan bod kwamen tijdens deze dag, zouden worden beantwoord in de tweede druk van de syllabus.

De meeste vragen die aan bod kwamen gingen in op het brouwproces. Dit is natuurlijk niet vreemd als het grootste deel van de aanwezigen ook zelf brouwt. Toch vond ik dit als niet-brouwer wel jammer.

Openstaande Vragen

Naar aanleiding van deze dag, zijn bij mij de volgende vragen gerezen:

Verbeterpunten

Indien er nogmaals een bierproefdag zou worden georganiseerd, dan zou de organisatie wellicht de volgende punten ter harte kunnen nemen:

Verantwoording: Delen uit de aankondiging voor deze studiedag, zoals verschenen in het clubblad en op Internet, zijn gebruikt in dit verslag. De foto's bij dit verslag zijn gemaakt door Ton van Opstal.


 

© Cambrinus.nl Alle rechten voorbehouden.

[B(i)e(r)levenissen]